Zákonné normy :

vyhláška 53/1985 Sb. Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

vyhláška 174/1994 Sb. ministerstva hospodářství

vyhláška 369/2001 Sb.  ministerstva pro místní rozvoj

zákon č. 43/1994 Sb.   kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Vyhláška 83/1976 Sb.  federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
 

upozornění pro stavební úřady: