Přezkum kolaudačních rozhodnutí:

1. Přezkum kolaudačních rozhodnutí Ok.Ú. Přerov

2. Konkrétní příklady z praxe: