Žádost Jitky Zehnalové a okresního výboru Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR o přezkum kolaudačních rozhodnutí byla v prosinci 1994 podána bez znalosti termínu kolaudace u jednotlivých provozoven. V průběhu šetření se vyčlenily tyto skupiny:

Stav přístupnosti objektů je uváděn k březnu 2002

Provozovny u kterých tříletá lhůta k přezkumu rozhodnutí podle § 68 správního řádu pominula již v době podání žádostí k přezkumu a podání byla dle správního řádu (pravděpodobně bez porušení správního řádu) odložena.

Je možno je rozdělit na dvě skupiny:


I. Skupina: Objekty kolaudovány před platností bezbarierové vyhlášky 53/1985 Sb.

Týkalo se 33 objektů. Z toho 28 zůstalo nepřístupných k březnu 2002.
U některých provozoven máme ale pochybnosti o správnosti Ok.Ú. uváděných dat kolaudace a také pohled na značnou část těchto objektů napovídá, že byly po r. 1989 modernizovány, adaptovány nebo byly měněny výkladce a měnil se tudíž vzhled stavby, což podléhá stavebnímu řízení.


1) Policie ČR, Č Drahlovského. Ok.Ú. dne 3.10.1995 odložil , nekompetence a uplynutí 3 let. MH ČR pak postoupilo podnět nadřazenému orgánu policie, který neodpověděl. Objekt nepřístupný.
2) AIKAS Tabák Kratochvílova ul. Ok.Ú.odložil RR/1598/95/Šl ze dne 9.8.1995. kdy byla kolaudována neuvádí, je v provozu mnoho let a " neshledal důvod" se věcídále zabývat. Objekt nepřístupný.
3) DYNAX, Kratochvílova ul. Ok.Ú.odložil RR/1756/95/Šl ze dne 4.12.1995. Kolaudace 26.7.1961.Objekt nepřístupný. .
4) Prodejna B.H.W.večerka, Wilsonova ul. Ok.Ú.odložil RR/1647/94/95/Šl. ze dne 24.5.1995. Posl. kolaud.rozh. dne 15.8.1975.Objekt nepřístupný.
5) MERKURIE MORAVA - železářství, Wilsonova ul. Ok.Ú. odložil RR/1646/94/95/Šl ze dne 24.5.1995.Kolaudační rozhodnutí ze dne 7.12.1994. Provozovna nepřístupná.
6) Kniha , Kratochvílova ul. Ok.Ú odložil RR/1599/96/Šl. ze dne 20.5.1996.Posl. kolaud.rozh. dne 21.4.1998. Zde si pamatujeme, že po probíhala stavební činnost podléhající sravebnímu řízení. v rozhodnutíú. se SÚ dne 9.5.1996 pod čj. 1522/1996 se zabýval i možností bezbariérového přístupu a to pomocí mobilní rampy a instalací zvonku s termínem do 1.6.1996. Do dnešního dne se nic takového nestalo a Provozovna nepřístupná.
7) Fotografie, Palackého ul. Ok.Ú. odložil- RR/1708/96/Šlk. ze dne 3.1.1996.Posl. kolaud.rozh. dne 4.5.1958. Provozovna nepřístupná.
8) Ovoce zelenina Čechova ul. Ok.Ú.odložil RR/1744/95/Šl dne 21.12.1995. Poslední kol. rozhodnutí 10.11.1949.Provozovna nepřístupná.
9) A - BONET oděvy Wilsonova ul. Ok.Ú.odložil RR/1593/95/Šl ze dne 28.11.1995. Kolaudace údajně 21.6.1960.Provozovnu se nám dnes nepodařilo identifikovat - změna názvu a sortimentu.
10) Hudební nástroje, Jiráskova ul. Ok.Ú. RR/1629/96/Šl ze dne 15.1.1996. Kolaudace 4.2.1983. Provozovna nepřístupná.
11) Bufet Městský dům, Nám TGM 8, přezkum ze dne 8.11.1995 - kolaudační rozhodnutí z 4/1984.Provozovna v těchto dnech zpřístupněna v rámci rekonstruce dlažby náměstí.
12) Květena " Orchidea" Jiráskova ul. Ok.Ú. odložil RR/1710/95/Šl ze dne 21.12.1995 - kol. rozh. z 1971. Provozovna je nepřístupná.
13) Jídelna u bílé růže, Žerotínovo nám - Ok.Ú. odložil RR/1608/95/Šl ze dne 16.9.1995 - jídelna postavena v r. 1965.Provozovna nepřístupná
14) Holičstvá a kadeřnictví Husova ul. l. Ok.Ú odložil RR/1581/95/Šl ze dne 11.8.1995 - z r. 1975. Provozovna nepřístupná.
15) Drogerie ROS, Wilsonova ul. Ok.Ú. odložil RR/1660/94/95/Šl ze dne 24.5.1995 .- kol. rozh. z r. 1975.Provozovna nepřístupná.
16) Cukrárna Žerotínovo nám 15 Ok.Ú. odložil RR/1666/95/Šl ze dne 16.10.1995 - kol. rozh. z r. 1975. Provozovna je nepřístupná.
17) TREND Kratochvílova ul Ok.Ú: RR/1712/95/Šl ze dne 4.12.1995 odložen. Kol. rozh. v 1961. Prodejna nepřístupná.
18) LUXUS Wilsonova Ok.Ú odložil .:RR/1602/95/Šl ze dne 8.8.1995 - kol. rozh. údajně v r. 1985. Sami ale pamatujeme stavební činnost podléhající stavebnímu řízení v r. 1996- 7, měnily se dispozice prodejny, prodejna i v patře. Prodejna nepřístupná
19) Večerka " George" Klivarova ulice Ok. ´úřad odložil RR/1663/96/Šl ze dne 3.1.1996 . Kolaudace údajně v 5/1958.Prodejna nepřístupná
20) Smíšené zboží, Kosmákova ul. Ok. Ú. odložil RR/1747/96 ze dne 3.1.1996. Kolaudace údajně v r. 1976. Prodejna nepřístupná
21) Color servis Konica, Komenského. Ok.Ú. RR/1659/96/Šl ze dne 23.5.1996. Kolaudace údajně v 1979. Prodejna nepřístupná
22) Potraviny MOVEX , J.E. Purkyně - Ok.Ú. RR/1763/95/Šl. ze dne 8.11.1995 kolaudace v r. 1953.
Provozovna nepřístupná.
23) Prodejna hraček - nák. centr. Šířava. Ok.Ú.odložil - RR/1738/95/Šl. ze dne 29.11.1995. . Kolaud. rozhodnutí 9.1.1969.Prodejna nepřístupná
24) Potraviny JASO, Husova ul. Ok.Ú. odložil RR/1559/95/Šl ze dne12.9.1995 , kolaudace v r. 1963Prodejna nepřístupná
25) Prodejna " LENA" Klivarova ul. Ok.Ú.odložil RR/1720/96/Šl. ze dne 3.1.1996. Kolaudace v r. 1958.Prodejna nepřístupná
26) Maso - uzeniny- nák. centr. Šířava. Ok.Ú.odložil - RR/1638/95/Šl. ze dne 8.11.1995. . Kolaud. rozhodnutí 9.1.1969.Prodejna nepřístupná
27) Pivnice - nák. centrum Šířava - Ok.Ú. odložil RR/1633/96/Šl ze dne 31.1.1996. Kolaudace 9.1.1969.v 7/1971 SÚ změna užívání. Provozovna nepřístupná.
28) Zelenina - Klivarova ul. Ok. Ú.odložil RR/1725/96/Šl ze dne 4.1.1996. Kol. rozhodnutí údajně v r. 1958. Provozovna nepřístupná.
29) DM Drogerie, Klivarova ul. Ok.Ú.odložil RR/1693/96/Šl. ze dne 4.1.1996. Kol. rozhodnutí údajně v r. 1958. Prodejna nepřístupná
30) Maso-uzeniny, Klivarova ul. Ok.Ú. RR/1656/96/Šl.ze dne 4.1.1996.Kol. rozhodnutí údajně v r. 1958. Provozovna nepřístupná.
31) Restaurace " Vagon"Optická ul. Ok.Ú.odložil RR/1768/95/Šl. ze dne 29.11.1995. Kolaudováno údajně 30.4.1964.Provozovna nepřístupná.
32) Potraviny ADMIRÁL Optická ul. Ok.Ú.odložil RR/1753/95/Šl. ze dne 29.11.1995. Kolaudováno údajně 30.4.1964.Provozovna nepřístupná.
33) Potraviny, Bratrská ul.Ok.Ú.odložil RR/1703/95/Šl.ze dne 4.12.1995. Kolaudace 2.3.1967.Provozovna nepřístupná.

__________________
II. Skupina - objekty kolaudovány během platností bezbarierové vyhlášky 53/1985 Sb. Stavební úřad se bezbarierovostí nezabýval nebo neměl dostatek vůle, schopností nebo zájmu v souladu s obecně závaznou právní normou bariéru odstranit. Drtivá většina objektů je stále nepřístupná.

Týká se také 33 objektů. Z toho dvě provozovny se nám v březnu 2002 nepodařilo dohledat, - Ok.Ú. v rozhodnutí neuváděl přesnou adresu a v mezidobí se změnil název a sortiment. Zbylých 31 provozoven zůstalo v březnu 2002 nepřístupných.


1) Komerční banka , Kratochvílova 16. Ok.Ú zastavil řízení RR/1614/95/Šl ze dne 4.7.1995. Posl. kolaud.rozh. dne 29.11.1991.Provozovna je nepřístupná.
2) Potraviny , Husova ul. Ok.Ú Odložil .-RR/1583/94/95/Šl. ze dne 24.5.1995. Kolaudace dne 4.4.1986. Provozovna nepřístupná.
3) Komerční banka, Bratrská 7, Ok.Ú.odložil RR/1716/95.Šl.ze dne 10.10.1995.Posl. kolaud.rozh. dne 4.11.1991.Provozovna nepřístupná.
4) ATRAX galerie Pod Valy192, Ok.Ú. odložil RR/1770/95/Šl ze dne 30.10.1995.Posl. kolaud.rozh. dne 6.9.1990. Provozovna nepřístupná.
5) TIP TOP Čechova ul. Ok.Ú.odložil RR/1622/94/95/Šl.ze dne 25.5.1995.Posl. kolaud.rozh. dne 15.12.1986. Provozovna nepřístupná.
6) Oční optika KOOR, Komenského 49 Ok.Ú.odložilRR1767 /95/Šl. ze dne 9.10.1995.Posl. kolaud.rozh. dne 1.8.1991.Provozovna nepřístupná
7) DANA , Komenského ul. Ok.Ú. odložilRR/1681/ 95/Šl. ze dne 3.10.1995.Posl. kolaud.rozh. dne 15.11.1991
8) Cukr Schop , Jiráskova ul. Ok.Ú.odložil RR/1771 /95/Šl ze dne 11.8.1995.Posl. kolaud.rozh. není uvedeno, ale bylo to v r. 1991. Provozovna je nepřístupná.
9) Průzk. prodejna - slévárny Škodova OK.Ú RR/1691/95/Šl ze dne 18.12.1995.Posl. kolaud.rozh. dne .4.7.1991. Prodejna stále nepřístupná, momentálně není v provozu.
10) Prodejna DIOL, Kratochvílova ul. Ok.Ú. RR/1721/96/Šl. ze dne 12.1.1996.Posl. kolaud.rozh. dne 12.8.1988. Provozovna nepřístupná
11) Dámské a pánské kadeřnictví , Pod valy. Ok.Ú.odložil. RR/ 1657/95/Šl ze dne 30.10.1995 - kol. rozh. ze dne 11.4.1990. Provozovna nepřístupná.
12) Móda "V" Kratochvílova ul. -Ok. Ú odložil RR/1572/95/Šl ze dne 11.8.1995 - kol. rozh z r. 1980. Provozovna nepřístupná.
13) Vzorková prodejna papíren, Jateční ul. - Ok.Ú. odložil RR/1603/96/Šl ze dne 28.5.1996 - kol.rozhodnutí ze dne 15.3.199.Provozovna je nepřístupná.
14) Videopůjčovna Šířava Ok.Ú odložil RR/1636/95/Šl ze dne 8.11.1995 - kol. rozhodnutí z r. 1991.Provozovna je nepřístupná.
15) Hostinec " Zlatá ryba" Mostní ul. Ok.Ú. odložil RR/1557/95/Šl ze dne 18.12.1995.Posl. kolaud.rozh. dne 19.8.1991.Provozovna je nepřístupná.
16) Kavárna GONG TOUR Ok. Ú.odložil RR/1694/96/Šl. ze dne 15.1.1996. Posl. kolaud.rozh. dne 13.12.1991.Provozovna je nepřístupná.
17) TV audio - video Jiráskova ul. Ok.Ú. odložil RR/1600/96/Šl. ze dne 15.1.1996. Posl. kolaud.rozh. dne 8.4.1991.Provozovna je nepřístupná.
18) A.K.M J. Švéda Č. Drahlovského Ok.Ú. odložil RR/1642/95/Šl ze dne 8.1.1996. Posl. kolaud.rozh. dne 29.7.199.Provozovna je nepřístupná.
19) Bazar PEXESO Č. Drahlovského Ok.Ú.odložil RR/1641/95(Šl ze dne 8.1.1996. Posl. kolaud.rozh. dne 13.12.1990.Provozovna je nepřístupná.
20) H.B. Club Jiráskova ul. Ok.Ú. RR/1750/95/Šl dne 29.11.1995. Posl. kolaud. rozh. dne 7.2.1991.Provozovnu se dnes nepoddařilo dohledat, asi změna sortimentu.
21) Baum Jones - Blahoslavova ul. Ok.Ú. RR/1558/95/Šl.ze dne 18.12.1995. Kolaudace 3.10.1991.Provozovna je nepřístupná.
22) M+P zelenina, Jiráskova ul. Ok.Ú. odložil RR/1733/95/Šl ze dne 18.12.1995. Kolaucdace dne 10.1.1998.Provozovna je nepřístupná.
23) Audio - video - televize Nám. Svobody. Ok.Ú.odložil RR/1569/95/Šl ze dne 10.8.1995. Kolaudace dne 13.12.1990. Provozovna je nepřístupná.
24) Pekárna Tiefenbach, Komenského ul. OK.Úodložil RR/1607/94/95/Šl ze dne 25.5.1995. Kolaudace v 5/1991.Provozovna je nepřístupná.V loňském roce znovu výměna výkladců, - měnil se vzhled stavby, mělo být stavební řízení. Provozovna nepřístupná.
25) Komerční banka, Kratochvílova 2.Ok.Ú. RR/1610/95/Šl.ze dne3.1.1996. Kol. rozhodnutí údajně z r. 1987.Provozovna je nepřístupná.V 1993 SÚ vydal souhlas s drobnými stavebními úpravami a bezbarierovost neřešil. Provozovna je nepřístupná.
26) Prodejna BAŤA, Žerotínovo nám Ok.Ú.odložil RR/1590/94/95/Šl ze dne24.5.1995. Kolaudační rozh.í bydáno v r. 1929.Když jsme se udivili, připustilo MH ČR kolaudaci v r. 1985. Provozovna je nepřístupná.
27)Bistro- pasáž, Kratochvílova ul. Ok.Ú. odložilRR/1589/96/Šl. ze dne 1.4.1996 - kol,. rozhodnutí 12.9.1991.Provozovna je nepřístupná.
28)Prodejna potravin B. Němcové - Ok.Ú.odložil RR/1734/95/Šl ze dne 16.10.1995 - kolaudace 10.10.1991.Provozovna je nepřístupná.
29) OAZA - SAZKA Smetanova 10 Ok.Ú.odložil RR/1643/95/Šl ze dne 4.10.1995 - kolaudace 20.12.1991.Provozovna je nepřístupná.
30) Ovoce-zelenina - nák. centr. Šířava. Ok.Ú.- RR/1635/95/Šl. ze dne 8.11.1995. . Kolaud. rozhodnutí 9.1.1969.Provozovna je nepřístupná.
31) Prodejna uzenin , Komenského. Ok.Ú odložil RR/1624/94/95/Šl.. Kolaudace 25.3.1991.Provozovna je nepřístupná.
32) Elektronářadí, Kratochvílova 10 Ok.Ú. odložil RR/1576/95 Šl ze dne 10.8.1995 . Kolaudace 20.8.1991.Provozovna je nepřístupná.
33) MAVEP, Za mlýnem Ok,Ú. odložil RR/1733/95/Šl ze dne 8.11.1995 . Kolaudace 27.8.1990.Provozovna je nepřístupná.
____________________________________

III. skupina - Závadné kolaudační rozhodnutí bylo přezkoumáno a přesto, že věc bylo možno napravit, Ok.Ú. "neshledal pochybení" a podnět odložil. Architektonická bariéra v drtivé většině zůstala do dnešního dne.

Celkem jsme do této skupiny zařadili 37 provozoven. Dvě provozovny se nám nepodařilo v únoru 2002 dohledat, jedna z nich byla přístupná. Mohla by být přístupná ještě jedna provozovna, která má dva vstupy, z toho jeden bezbariérový. Používán je bariérový a vstup bez bariér funguje jako výklad. 20 objektů bylo v březnu 2002 stále nepřístupných.


1) ART - móda, Kratochvílova ulice ( jeden schodek): Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 29.12.1993 pod č.j. 5135/93 - SÚ. Naše podání Ok. Ú odložil dopisem ze dne 8.1.1996 RR/1631/96/Šl. V odůvodnění se lze dočíst: ".... je zajištěn přístup přiměřeně, jak stanovuje tehdy platná vyhláška č. 53/1985 Sb." Objekt do dnešního dne nepřístupný.
2) POPRUD, Žerotínovo nám: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 14.12.1994 pod zn. 62/94 - SÚ- Při přezkumu Ok.Ú.dne 29.1.1996 odložil - RR/1567/96/Šl .. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
3) Bufet Žerotín, Komenského ul. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 10.3.1994 pod č.j.223/94-SÚ. Přezkumný orgán podnět odložil RR/1701/96/Šl.Objekt do dnešního dne nepřístupný
4) KARGO, Kratochvílova: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 19.4.1993 pod č.j. 1286/93 SÚ. Přezkumný orgán věc odložil až do 29.8.1995 RR/1759/95.Objekt do dnešního dne nepřístupný
5) Agrobanka, Jiráskova ul.: Stavební povolení z 18.10.1993 (oprava střechy, fasády včetně vstupu, nové přípojky, rozvodná síť). Podle přezkumu rozhodnutí Ok.Ú.RR/1592/96/Šl dne 19.3.1996 konstatoval: "Pro provedení těchto stavebních úprav se použilo tehdy platné vyhl. č. 53/1985 Sb. ... a to pouze přiměřeně, tak jak uvádí § 2 odst.4." Objekt kolaudován v 18.1.1994 jako bariérový (dva schodky). Těžko argumentovat nedostatkem financí. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
6) Drogerie Klůz, Kramářova ul. : Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 6.9.1993 pod zn. 2183/1993 - SÚ (jeden 10 cm schodek). Při přezkumu Ok.Ú dne 25.1.1996 RR/1704/96/Šl podnět odložil s odůvodněním, že stavební úřad nepochybil, neboť "... pro povolení stavebních úprav domu se na prodejnu vztahovala podle § 2 odst.4 vyhlášky č.53/1985 Sb. pouze přiměřeně a bylo na posouzení stavebního úřadu, zda šlo o důvody vylučující použití této vyhlášky. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
7) Martina, Kratochvílova 20: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 19.4.1993 pod č.j. 1288/93 SÚ. Naše podání Ok. Ú odložil dopisem ze dne 19.9.1995 pod čj. RR/1717/95/Šl. Podnět "nedůvodný", neboť rozhodnutí bylo vydáno před účinností zák. č. 43/1997 Sb. Postupovalo se podle 2 odst.4 přiměřeně." Objekt do dnešního dne nepřístupný.
8) Drogerie, Kratochvílova 20: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 19.4.1993 pod č.j. 1287/93 SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 19.9.1995 pod čj. RR/1772/95/Šl. "Postupovalo se podle 2 odst.4 vyhl. 53/1985 Sb. přiměřeně."Objekt do dnešního dne nepřístupný.
9) Ovoce zelenina, Kratochvílova ul. ( pasáž): Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 1.11.1994 pod č.j. 5269/94 SÚ. Naše podání Ok. Ú odložil dopisem ze dne 20.9.1995 pod čj. RR/1562/95/Š.Přestože stávající prodejna potravin byla rozdělena do tří provozoven a probíhala stavební činnost vyžadující stavební řízení, přezkumný orgán věc odůvodnil "provozovna již dříve sloužila k prodejním účelům před povolením změny užívání stavby a neprobíhalo stavební řízení". "Objekt do dnešního dne nepřístupný
10) Masokombinát "Haná"Havlíčkova 47: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 20.1.1994 pod č.j. 2510/93 - SÚ. Naše podání Ok.Ú odložil dopisem ze dne 24.6.1996 RR/1707/96/Šl. V odůvodnění připouští, že při povolování stavby bezbariérovost nebyla řešena, ale podle Ok. Ú. "kolaudační rozhodnutí znamená, ...že dokončená stavba splňuje podmínky stanovené ve stavebním povolení" a protože to naplněno bylo, neshledává přezkumný orgán důvody k zrušení rozhodnutí. Objekt do dnešního dne nepřístupný
11) Bufet DH, Kramářova 17: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 15.2.1993 pod č.j. SÚ/138/93 -330/7 - 46 /Ja. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 12.1.1996 RR/1654/96/Šl. Zjištěno, že SÚ vyhl č. 53/1985 Sb použil "pouze přiměřeně, jak uvedeno v § 4 citované vyhlášky" a tudíž "rozhodnutí stavebního úřadu nebylo vydáno v rozporu se zákonem nebo obecně závazným právním předpisem." Objekt do dnešního dne nepřístupný.
12) Q FOTO, Kramářova ulice : Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 6.9.1993 pod č.j. 2183/93 SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 25.1.1996 RR/1568/96/Šl. V odůvodnění uvádí, že se "vyhláška 53/1985 Sb. vztahovala podle § 2 odst 4 pouze přiměřeně a bylo na posouzení SÚ, zda šlo o důvody vylučující použití bezbariérové vyhlášky." Objekt do dnešního dne nepřístupný.
13) Kožešnictví, Jateční ul.: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 29.12.1993. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 8.2..1996 RR/1573/96/Šl. V odůvodnění uvádí, že se vyhláška 53/1985 Sb vztahovala a podle § 2 odst 4 pouze přiměřeně a bylo na posouzení SÚ, zda šlo o důvody vylučující použití bezbariérové vyhlášky." Objekt do dnešního dne nepřístupný.
14) Cestovní kancelář CYLINDR, Žerotínovo nám 26: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 28.3.1994 pod č.j. 506/94 SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 15.4.1996 RR/1586/96/Šl. V rozhodnutí se uvádí " ...nebyla dokumentace stavby z hlediska vyhlášky č.53/1985 Sb vzhledem k přiměřenosti jejího uplatňování posuzována". Objekt zpřístupněn přenosnou rampou.
18) Bufet Žerotín, Komenského ul 26: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 10.3.1994 pod č.j. 223/94 SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 15.1.1996 RR/1701/96/Šl. Postupovalo se podle § 2 odst.4vyhl. 53/1985 Sb. přiměřeně."Objekt do dnešního dne nepřístupný.
19) Oční optika, Žerotínovo nám. 4 : Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 14.6.1993 pod č.j SÚ 1171/93 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 12.2. .1996 RR/1729/96/Šl. Přesto že jsme požadovali přezkum kolaudačního rozhodnutí, v odůvodnění se uvádí, že stavební povolení bylo vydáno v r. 1992 a tříletá lhůta dle § 68 spr. řádu již uplynula a také bylo na posouzení stavebního úřadu, zda lze uplatnit použití vyhlášky či nikoli.Přezkumem kolaudačního rozhodnutí se Ok.Ú. nezabýval. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
20) DANTE, Havlíčkova 24: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 10.1.1994 pod č.j. 2040/93 SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 9.2.1996 RR/1582/96/Šl. Postupovalo se podle vyhl č53/1985 - § 2 odst.4 "přiměřeně."
21) Textil Havlíčkova: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 31.12.1992 pod č.j. SÚ 2910/92 - 332, 7 - 634/Jd. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 3.4..1996 RR/1645/96/Šl. Postupovalo se podle vyhl č53/1985 - 2 odst.4 "přiměřeně." Kolaudační rozhodnutí nenaplněno - není zvonek Objekt do dnešního dne nepřístupný
22) Prodejna Potravin, Hranická 54/7 :Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 15.2.1993 pod č.j. SÚ 2322/92 - 332/6 -Ko/CH. Ok.Ú. dopisem ze dne 26.6 1995 čj. RR/1601/95/Šl. zastavil řízení a to přesto, že v odůvodnění zmiňuje, že "projektová dokumentace těchto stavebních úprav neobsahovala řešení bezbariérového přístupu, jelikož stavební úřad aplikoval na tento případ přiměřeně § 2 odst.4 vyhl č.53/1985 Sb.Posléze již za doby platnosti zákona. č. 43/1997 Sb. došlo k dalším stavebním úpravám a dalšímu stavebnímu řízení a ani během toho stavební úřad bezbariérovost neřešil. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
23) L+K, Žerotínovo nám.: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 1.3.1993 pod č.j. SÚ 358/93 - 330/7- 69-Jd/ne. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 8.2.1996 pod čj. RR/1730/96/Šl. Stavební úřad aplikoval na tento případ přiměřeně § 2 odst.4 vyhl č.53/1985 Sb.U objektu se sice inzeruje bezbariérový vchod dvorem vraty, ale do dvora je již opět 10 cm schodek.
24) MULTISYS, Mostní ul. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 15.2.1993 pod č.j. 4091/92-330/7-49-Jd/ne. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 4.12..1995 pod čj. RR/1714/95/Šl. Před vydáním zákona 43/1994 Sb, stavební úřad aplikoval na tento případ přiměřeně § 2 odst.4 vyhl č.53/1985 Sb, zaleží na posouzení SÚ. Provozovna nepřístupná.
25) ESPRIT Žerotínovo nám Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 18.10.1993 pod č.j. 1967/93 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 1.4.1996 pod čj. RR/1609/96/Šl. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
26) Kancelářský nábytek Komenského Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 29.9.1994 pod č.j. 4290/94 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 20.12.1995 pod čj. RR/1670/95/Šl. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
27) KONER bar, Palackého 5 Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 26.11.1992 pod č.j. SÚ3958/92-332/1 - Js/ne. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 17.10.1995 pod čj. RR/1683/95/Šl. Objekt do dnešního dne prakticky nepřístupný. Inzerován vchod bočním vchodem od zahrádky, není zvonek ptro přivolání obsluhy, nefunguje li zahrádka je proakticky objekt nepřístupný..
28) Zelinářství VEGA, Žerotínovo nám. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 20.1..1994 pod č.j. 94/94 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 13.9.1995 pod čj. RR/1649/95/Šl. Objekt se nám dnes nepodařilo identifikovat.
29) EKOAGROBANKA - Tančírna, Palackého ul. Ok. úřad přezkoumal dne 3.5.1996 pod zn: RR/1626/96/Šl. První kolaudace dne 13.8.1993 pod čj. SÚ2888/93 - SÚ. Druhá dne 4.3.1994 pod stejným č.j.. Během řízení se bezbarierovost řešila " přiměřeně". V písemnosti Ok.Ú. se uvádí, že " zřízení rampy k překonání výškového rozdílu vstupního schodiště by si vyžadovalo déklu rampy 15 - 23 metrů" což by " narušovalo vzhled objektu", dále by " rampu nebylo možnoi chránit proti povětrnostním podmínkám" a ještě by " zúžila šířku schodiště, které rovněž slouží jako chráněná úniková cesta z banky a jídelny" a navíc je to " z požárního hlediska nepřípustné". Skutečnost, že by přezkumný orgán navrhl Ekoagrobance, aby si pořídila schodišťovou plošinu přezkumný orgán raději nenapadlo, neboť by těžko šlo argumentovat nedostatkem financí a nezbylo by než objekt zpřístupnit.......
30) STIP - R, Škodova ul. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 12.12..1994 pod č.j. 5454/94 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 6.11..1995 pod čj. RR/1740/95/Šl. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
31) OP Prostějov, Žerotínovo nám. Rozhodnutí o povolení změny užívání vydáno dne 15.11.1993 pod č.j. 4019/93 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 12.9.1995 pod čj. RR/1639/95/Šl s odůvodněním, že bezbarierová vyhl. se na změnu užívání stavbny nevztahuje. . Objekt do dnešního dne nepřístupný
32) Textil Žerotín Komenského Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 10.3...1994 pod č.j. 223/94 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 15.1.1996 pod čj. RR/1571/96/Šl. Objekt do dnešního dne nepřístupnýPOstupovalo se " přiměřeně".Objekt do dnešního dne nepřístupný
33) Mléčné lahůdky Ohera, Nádražní Rozhodnutí o povolení změny užívání bylo vydáno dne 25.4..1994 pod č.j. 1082/94 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 12.9.1995 pod čj. RR/1584/95/Šl. Objekt do dnešního dne nepřístupný.Na změnu užívání se betzbarierová vyhláška nevztahuje,.Objekt do dnešního dne nepřístupný
34) Videopůjčovna Havlíčkova 24 Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 10.1...1994 pod č.j. 2041/93 - SÚ. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 9.2.1996 pod čj. RR/1696/96/Šl.Postupovalo se " přiměřeně".Objekt dodatečně zpřístupněn.
35) Kadeřnictví, kosmetika, solárium. Žerotínovo nám 19 Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 21.12.1992 pod č.j. SÚ- 2515/92-32/7-532/Jd. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 21.9.1995 pod čj. RR/1726/95/Šl. Objekt do dnešního dne nepřístupný Kolaudace před vyhl. 174/1994 Sb a zák. 43/1994 sb. .Objekt do dnešního dne nepřístupný
36) CK BELLUS Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 31.12.1993 pod č.j. 1782/93/SÚ Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 12.9.1995 20.5.1996 pod čj. RR/1594/95/Šl s odůvodněním, že bezbarierová vyhl se na změnu užívání stavbny nevztahuje. . Objekt na základě podnětu Ok.Ú. směrem k majiteli objektu posléze zpřístupněn.
37) Prodejna ELÁN, Mostní ul. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 15.02.1993 pod č.j. SÚ- 4091/92-330/7-49/Jd. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 21.9.1995 pod čj. RR/1588/95/Šl. Objekt do dnešního dne nepřístupný Kolaudace před vyhl. 174/1994 Sb a zák. 43/1994 sb. .Objekt do dnešního dne nepřístupný
___________________________
IV.Skupina -Takové objekty, kde lhůta dle § 68 spr. řádu v době podání žádosti o přezkum neuplynula a správní orgán mohl zjednat nápravu, avšak docházelo k průtahům jak na Ok.Ú., tak i na MH ČR, se zjevným cílem, aby u co největšího počtu objektů tato lhůta marně uplynula. Když po průtazích lhůta skutečně uplynula, Ok. Ú. podání s odkazem na uplynulou lhůtu odložil. Architektonická bariéra zůstala u drtivé většiny do dnešního dne.

1) Kavárna Eden, Nám Svobody: ( jeden 10cm schodek v budově) Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 20.4.1993 pod č.j.1036/93 SÚ- jeden cca 10 cm schodek. Přezkum - Ok.Ú. rozhodnutí vydáno až za 18 měsíců po našem podnětu (dne 22.5.1996 - RR/1769/96/Šl.) v době, kdy již uplynula tříletá lhůta dle § 68 spr. řádu a s tímto odůvodněním bylo naše podání odloženo. Objekt do dnešního dne nepřístupnýdne nepřístupný.
2) Kadeřnictví Helena Palackého 20 Ok. Ú odložil. : RR/1682/95/Šl. ze dne15.5..1996. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 28.12.1992 pod zn. SÚ 3126/92- 332.7 - 611/jD a bylo ho tedy možno zrušit do 12/1995 tj. rok od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela. Objekt nepřístupný.
3) OD Radost ( hračky, kočárky, sklo), Kratochvílova 15: Jeden cca 10 cm schodek. Kolaudační rozhodnutí vydal stavební úřad dne 25.5.1992 pod čj.2142/91 - 332.6-209- Va/Ne a nabylo právní moci dne 18.6.1992. Od našeho podání bylo tedy možno zrušit závadné rozhodnutí ještě půl roku. Ok.Ú. Přerov se věcí zabýval až poté a věc odložil až 11.7.1995 s tím, že uplynula tříletá lhůta dle § 68 spr. ř.- RR/1553/95 Šl. Objekt po cewlou dobu nepřístupný , až od 11-12/2001přístupný přes CK z Jiráskovy ulice. Neví se, není označení.
4) Ergonom, Havlíčkova ul. Ok. Ú odložil. : RR/1758/96/Šl. ze dne 4.4,1996. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 16.11.1992 pod zn. SÚ 2557/92- 332.6-498 a bylo ho tedy možno zrušit do 11/1995 tj. necelý rok od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela. Nepodařilo se nám identifikovat.
5) BEST PORT: Za mlýnem Kolaudační rozhodnutí jako výše. 21.12.1992 pod č.j. SU 4289/92-332/6 Ko/chá. Od našeho podání bylo tedy možno zrušit rozhodnutí ještě cca rok. Ok.Ú. Přerov se věcí zabýval až poté a věc odložil až 2.4.1996 RR/1640/96 Šl s přihl k §68 spr. řádu. Objekt byl dodatečně přístupný.
6) Radio - Televize , Č. Drahlovského 18: Jeden cca 10 cm schodek. Kolaudační rozhodnutí vydal stavební úřad dne 16.3..1992 pod čj SÚ - 625/92 - 332/6 - 111 - Va/Nj. Od našeho podání bylo tedy možno zrušit závadné rozhodnutí ještě bezmála čtyři měsíce. Ok.Ú. Přerov se věcí zabýval až poté a věc odložil až 9.8.1995 - čj. RR/1732/95/Šl s tím, že uplynula tříletá lhůta dle § 68 spr. ř.- RR/1553/95 Šl. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
7) Masna Zlín, Wilsonova ul. l9. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 28.5.1992 pod č.j SÚ 2929/91- 332/6 - 228-Va/ne. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 3.10.1995 pod čj. RR/1718/95/Šl . Od našeho podání do vypršení lhůty dle § 68 spr.řádu bylo možno bezmála půl roku závadné kolaudační rozhodnutí zrušit, Ok. Ú. lhůtu nechal marně uplynout a pak podání odložil s tím, že tříletá lhůta vypršela. Objekt do dnešního dne nepřístupný
8) Cukrárna , Škodova ulice: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 29.6.1992 pod č.j SÚ 2192/92- 332/7 - 284- Šl/Chá. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 3.10.1995 pod čj. RR/1692/95/Šl . Od našeho podání do vypršení lhůty dle 68 spr.řádu uplynulo více než půl roku, kdy mohlo dojít ke změně. Ok. Ú. lhůtu nechal marně uplynout a pak podání odložil s tím, že tříletá lhůta vypršela. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
9) Cestovní kancelář RIALTO, Bratrská 4: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 11.5.1992 pod č.j. SÚ 618/92 - 332/6 -190 Va/Ne. Ok.Ú. dopisem ze dne 26.6 1995 čj. RR/1566/95/Šl. zastavil řízení. Od podání žádosti o přezkum mohlo být toto nezákonné rozhodnutí bezmála půl roku do vypršení lhůty dle § 68 Spr. řádu zrušeno. Ok.Ú. dobu nechal marně uplynout a s odkazem na cit. paragraf řízení zastavil. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
10) Kancelářské potřeby DISKONT, JIráskova ul.: (jeden schod) - Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 27.2.1992 pod č.j SÚ 954/92 -332.6-214-Va/Ne. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 12.1.1996 RR/1577/96/Šl. Od našeho podání do vypršení lhůty dle § 68 spr.řádu uplynulo půl roku, kdy mohlo dojít ke změně. Ok.Ú. lhůtu nechal marně uplynout a pak podání odložil s tím, že tříletá lhůta vypršela. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
11) Quens Club, Škodova ul.: Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 17.7.1992. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 25.1.1996 RR/1677/96/Šl. Od našeho podání do vypršení lhůty dle §68 spr.řádu uplynulo půl roku, kdy mohlo dojít ke změně. Ok.Ú. lhůtu nechal marně uplynout a pak podání odložil s tím, že tříletá lhůta vypršela. V letošním roce znovu adaptace, 2 prodejny, obě s cca 10 cm schodkem. Objekt do dnešního dne nepřístupný. U tohoto objektu v 2001 modernizace, zřízeny dvě nové provozovny obě s architektonickou barierou ( jeden malý schodek)
12) Pekařství PEKAS, Čechova ul. Ok. Ú odložil. : RR/1595/95/Šl. ze dne10.7..1995. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 15.1.1992 pod zn. SÚ 2/92 - 332/2-25-Šk/Nv a bylo ho tedy možno zrušit do 1/1995 tj. více než měsíc od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela Objekt do dnešního dne nepřístupný.
13) KNIHA , Žerotínovo nám: Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 28.12.1992 pod č.j SÚ 3318/92- 332/7 - 609- Jd. Naše podání Ok.Ú. odložil dopisem ze dne 21.5..1996 pod čj. RR/1742/96/Šl . Od našeho podání do vypršení lhůty dle §68 správního řádu uplynul více než rok, kdy mohlo dojít ke změně. Ok.Ú. lhůtu nechal marně uplynout a pak podání odložil s tím, že tříletá lhůta vypršela. V letošním roce znovu adaptace - opět ponechán schod (prodejna Paegas). Objekt do dnešního dne nepřístupný - nainstalován zvonek.
14) Kadeřnictví Havlíčkova -Ok. Úodložil. : RR/1706/96/Šl. ze dne 4.4.1996. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 5.1.1993 pod zn. SU 2557/92-332.6-498/Jd a bylo ho tedy možno zrušit do 1.1.1996. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela. Objekt je nepřístupný.
15) Elektronářadí Vlček Kratochvílova 22, -Ok. Ú odložil. : RR/1722/96/Šl. ze dne 15.4.1996. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 20.10..1992 pod 1310/92-332.7-444/Jd a bylo ho tedy možno zrušit do 20.10.1995, tj. cca 10 měsíců od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela
16) FOTO-VIDEO Mostní ul. 5- Ok. Ú odložil. : RR/1713/96/Šl. ze dne 8.2..1996. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 16.11.1992 pod zn. 3963/92- 33 2/7 - 497-Jd a bylo ho tedy možno zrušit do 16.11.1995, tj. cca 11 měsíců od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
17) Bistro " U medvídků" Nák. centrum Šířava Ok. Ú odložil. : RR/1637/95/Šl. ze dne 8.11.1995. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 24.5..1992 pod zn. SÚ 485/92- 332/-206-Ko/Ne a bylo ho tedy možno zrušit do 5/1995 tj. necelých 6 měsíců od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
18) SAT TEAM , Č. Drahlovského 18 Ok.Ú. Přerov: RR/1737/95/Šl ze dne 9.8..1995 .Kdy bylo kolaudační rozhodnutí vydáno přezkumný orgán neuvádí, ale ze zn. SU 503/92- 332/6 - 215 - Va/ne lze interpolací odvodit cca 3 - 4/1992 a bylo ho tedy možno zrušit do3-4/1995, tj. více než 3 měsíce od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela
19) Centrouniversál , Palackého 1 Ok. Ú podnět odložil 16.10.1995 pod čj. RR/1685/95/Šl , kolaudace 13.5.1992. a bylo ho tedy možno zrušit do 16.10.1995 tj. cca 11 měsíců od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela.Objekt v principu bezbarierový, dveře bez AB jako výloha. Ani Ok.Ú. ani MH ČR neuložilo provozovateli používat bezbarierový vstup.
20) Řeznictví U Zámorských, Škodova ulice Ok. Ú odložil. : RR/1687/95/Šl. ze dne 8.11.1995. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 24.9..1992 pod zn. 3057/92- 33 2/7 - 408 šl/chá a bylo ho tedy možno zrušit do 9/1995 tj. cca 10 měsíců od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela. Objekt je nepřístupný.
21) Bazar PEXESO, Kratochvílova ul. Ok. Ú odložil. : RR/1611/95/Šl. ze dne 9.8..1995. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 24.2..1992 pod zn. SÚ 351/92 Va a bylo ho tedy možno zrušit do 2/1995 tj. cca 3 měsíce od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela
22) Cukrárna - Eva Černá, Klivarova ul. Ok. Ú odložil. : RR/1664/95/Šl. ze dne 18.12.1995. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 19.3..1992 pod zn. 487/92/332/6-116-Js/Ne a bylo ho tedy možno zrušit do 19.3.1995 tj. cca 4 měsíce od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela
23) Sázková kancelář FORTUNA, Komenského ul. Ok. Ú. zastavil řízení dne 30.8.1995 pod zn. RR/1587/95/Šl. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 21.9.1992 pod zn. SÚ 351/92 Va a bylo ho tedy možno zrušit do 21.9.1995 tj. cca 10 měsíců od našeho podání. Ok. úřad přezkoumával poté a odložil s tím , že tříletá lhůta dle §68 spr. řádu vypršela
______________________
V. skupina - Stavba v době našich podání v provozu zřejmě bez platného stavebního povolení. Vyčlenily se dvě podskupiny:

Podskupina. a) Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dodatečně - po podání dle §65 spr. řádu. Přezkumný orgán se nezabýval skutkovou podstatou v době podání žádostí, ale následným stavebním řízením a dodatečně vydaným kolaudačním rozhodnutím a podání naše podání odložil či zastavil řízení.

Celkem jsme do této skupiny zařadili 9 provozoven. Všechny jsou doposud se schodem.


1) Trafika Komenského Přezkum ze dne 21.5.1996 pod č.j. RR/1658/96/Šl.se zabývá stavebním povolením které povolovalo vznik provozovny rozdělením prodejny hraček a protože " kolaudační rozhodnutí se v archivu SÚ nenašlo, stavební úřad z toho důvodu uznal dne 13.5.1996 pod č.j.2093/96 - SÚ, že ( sic!!!!) " prodejna tabáku byla kolaudována v r. 1976 a slouží stejným účelům bez závad" Objekt je do dnešního dne nepřístupný
2) MIKO Kratochvílova 14 Okr. úřad se nezabýval stavem v době podání ale kolaudačním rozhodnutím vydáným po našem podání dne 17.1.1995 pod čj.260/95 SÚ. Objekt stále s architektonickou bariérou.
3) Secon Hand Kramářova ul. Okr. úřad se nezabýval stavem v době podání ale kolaudačním rozhodnutím vydaným až po našem podání dne22.6..1995 pod čj.2987/95 SÚ. Objekt stále s architektonickou bariérou.
4) Kožené oděvy - Kratochvílova 10 Okr. úřad se nezabýval stavem v době podání ale kolaudačním rozhodnutím vydaným až po našem podání dne 14.12.1994 pod čj.3839/94 SÚ. Objekt stále s architektonickou bariérou.
5) PORST, Jiráskova ul.: Prodejna zřejmě adaptována bez stavebního řízení - s architektonickou barierou (jeden schod). Dne 4.12.1995 kolaudačním rozhodnutím č. 6503/95. Přezkumný orgán se v přezkumu nezabýval právním stavem v době podání našeho podnětu ( RR/1751/96/Šl) , přezkoumával zmiňované kolaudační rozhodnutí vydané rok poté a naše podání odložil. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
6) ITALIA FASHION, Kratochvílova 16: Prodejna adaptována z bývalé prodejny potravin, ze které byly zřejmě bez stavebního řízení vybudovány tři nové obchody - všechny s architektonickou bariérou . Dne 2.10.1995 stavební úřad legalizoval provoz této adaptace kolaudačním rozhodnutím č. 3951/95. Přezkumný orgán (dne 13.11.1995 - RR/1564/95/Šl - 339-V/5) se v přezkumu nezabýval právním stavem v době podání našeho podnětu, přezkoumával zmiňované kolaudační rozhodnutí vydané cca 11 měsíců poté a naše podání zamítl s odůvodněním ( sic) : " ... nebyly prováděny žádné stavební úpravy dřívější prodejny potravin, proto se ustanovení vyhlášky č. 174/1994 Sb. na řízení o změně užívání stavby podle podle § 85 zákona č.50/19976 Sb. nevztahují." Objekt do dnešního dne nepřístupný.
7) Keramat, Za mlýnem Prodejna užívána bez stavebního povolení, SÚ dodatečně povolil. AB do dnešmího dne.
8) APUS Wilsonova: Stavební úpravy byly zřejmě provedeny bez stavebního povolení, které bylo stavebním úřadem dodatečně vydáno dne 29.9.1995 pod zn 4749/95 SÚ. Okresní úřad naše podání odložil dne 13.11.1995 s tím, že již "z technických důvodů nelze vyřešit přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace".
9) Drobný textil, Kratochvílova 20: Kolaudační rozhodnutí vydáno cca 5 měsíců po našem podání dne 25.4.1995 pod č.j. 1443/94 - SÚ. Naše podání OK.Ú. odloženo dne 12.12.1995 pod. čj. RR/1648/95/Šl. V odůvodnění se uvádí : "V případě provádění stavebních změn dokončených staveb je na posouzení stavebního úřadu, zda lze přiměřeně použít ustanovení vyhlášky, nebo jde o důvody, které vylučují její použití." Objekt do dnešního dne nepřístupný.

Podskupina b) Ok.Ú podání odložil. a vrátil SÚ k dořešení v souladu s vyhl. 174/1994 Sb. Zda bylo nápravy dosaženo již nezkontroloval. aby byla respektovaná bezbarierová vyhláška - bez efektu. Architektonická bariéra zůstala u většiny objektů do dnešního dne.

Zařadili jsme do ní 10 provozoven. U jedné je prováděna adaptace s tím, že bude respektován bezbariérový přístup. Pět provozoven se nám nepodařilo v březnu 2002 identifikovat - Ok. Ú. neuvádí na rozhodnutí přesnou adresu a změnil se název provozovny a sortiment. . Zbylých 6 provozoven v březnu 2002 stále s architektonickou bariérou.

10) Prodejna Vitamín, ul. Pod valy: Přezkumný orgán nám dopisem ze dne 6.11.1995 č.j. RR/1628/95/Šl sdělil, že prodejna je užívána bez souhlasu Mě.Ú. Přerov bez stavebního povolení a proto jej nemůže přezkoumat. Byli jsme ujištěni, že SÚ zajistí provedení státního stavebního dohledu a poté provede správní řízení za účelem vydání rozhodnutí, které bude respektovat i požadavky vyplývající z vyhl.č. 174/1974 Sb. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
11) Maso - uzeniny, Bratrská ul.: Přezkumný orgán nám dopisem ze dne 4.10..1995 č.j. RR/1715/95/Šl sdělil, že prodejna je užívána bez souhlasu Mě.Ú. Přerov bez stavebního povolení a věc byla vrácena Mě.Ú.Přerov s tím, aby zajistili nápravu tak, aby provoz prodejny byl v souladu s platnými předpisy. Nestalo se tak a objekt je nepřístupný, momentálně probíhá adaptace, zdá se , že bezbarierovost bude respektována.
12) Potřeby pro řemesla, Palackého 50: Přezkumný orgán nám dopisem ze dne 10.10.1995 č.j. RR/1754/95/Šl sdělil, že prodejna je užívána bez souhlasu Mě.Ú. Přerov bez stavebního povolení a věc byla vrácena Mě.Ú.Přerov s tím, aby zajistili nápravu tak, aby provoz prodejny byl v souladu s platnými předpisy. Nestalo se tak a objekt je do dnešního dne nepřístupný.
13) Drogerie DOFA, ul. Č. Drahlovského: Přezkumný orgán nám dopisem ze dne 26.3.1996 č.j. RR/1741/95/Šl sdělil, že prodejna je užívána bez stavebního povolení a věc byla vrácena Mě.Ú. s tím, aby "uvedl stavbu do souladu se zákonem 50/1976 Sb a provedl řízení dle § 88 tohoto zákona. V tomto řízení se bude zabývat uplatněním současně platné vyhlášky 174/1994 Sb." Objekt je do dnešního dne nepřístupný.
14) Prodejna BONA, Za mlýnem: Přezkumný orgán nám dopisem ze dne 1.3.1996 č.j. RR/1743/95/Šl sdělil, že prodejna je užívána bez souhlasu Mě.Ú. Přerov bez stavebního povolení a věc byla vrácena Mě.Ú.Přerov s tím,že SÚ "bude postupovat podle současně platných předpisů, mimo jiné i podle ustanovení § 1 vyhl. 174/Sb".Provozovnu se nám dnes nepodařilo identifikovat - změna názvu a sortimentu. .
15) Bytas, Mostní ulice 13, RR/1578/95/Šl ze dne 19.9.1995 - provozovna užívána bez povolení, podání odloženo s tím, že SÚ úprovede nové řízení ve kterém stanoví podmínky pro užívání stavby dle vyhl. 174/1994. Sb. .Provozovnu se nám dnes nepodařilo identifikovat - změna názvu a sortimentu.
16) LT Market Blahoslavova ul. RR/1689/95/Šl ze dne 6.11.1995 provozovna užívána bez souhlasu SÚ,který zajistí provedení stavebního dohledu a ve správním řízení budou respektovány i požadavky vyplývající z vyhl. č. 174/1994 Sb. Provozovnu se nám dnes nepodařilo identifikovat - změna názvu a sortimentu
17) ADMIRÁL ZEKA Jiráskova RR/1554/95/Šl ze dne 7.11.1995 - provozovna užívána bez souhlasu SÚ,který zajistí provedení stavebního dohledu a ve správním řízení budou respektovány i požadavky vyplývající z vyhl. č. 174/1994 Sb...Provozovnu se nám dnes nepodařilo identifikovat - změna názvu a sortimentu.
18) ZEKA - zákusky, nápoje, Jiráskova ul. Ok. Ú. šetření na místě, dne 14.9.1995 nebyla prodejna v provozu, prostory užívány jako CK - toto užívání bylo povoleno SÚ b dne 23.11.1994 rozh. č. 5733/94 SÚ do 30.6.1995 ,
19) TRIPAL Pod Valy RR/1606/95/Šl ze dne 6.11.1995 provozovna užívána bez souhlasu SÚ,který zajistí provedení stavebního dohledu a ve správním řízení budou respektovány i požadavky vyplývající z vyhl. č. 174/1994 Sb. Objekt stále s architektonickou bariérou
20) VITRA, ul. F. Vaňka Ok.Ú. odložil podnět dne 6.11.1995 s tím, že prodejna je užívána bez souhlasu SÚ, ktereý nevydal žádné povolení. Věc byla vrácena k zajištění státního stavebního dohledu ve kterém měly být respektovány požadavky bezbarierové vyhlášky 174/1994 Sb. Objekt s bariérou.
__________________________________
VI.Skupina - U objektů se nenašla stavební dokumentace, správní orgán vycházel z toho, že stavba byla postavena s platným stavebním povolením k tomu účelu, ke kterému je doposud užívána. Dodatečně byla doplněna zjednodušená dokumentace a objekt byl ponechán v nezměněném stavu v drtivé většině včetně architektonické bariéry.

1) Sklo- elektro-kola, Komenského ul. se nenašla dokumentace, pořízen pasport stavby. Mezitím změněn znovu sortiment. Architektonická bariéda do dnešního dne.
2) Merkur fashion, Žerotínovo nám - nenašla se dokumentace, dle § 104 stavebního zákona. Sb...Provozovnu se nám dnes nepodařilo identifikovat - změna názvu a sortimentu.
3) Merkuria . Morava, Wilsonova ul. - nenašla se dokumentace, dle § 104 stavebního zákona. Dříve čedok, pak prodejna naposledy obuv, nyní se adaptuje. Zatím stále s architektonickou barierou.
4) Zlatnictví Alice, Mostní ul Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne.
5) Zlatnictví, Žerotínovo nám Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Sb...Provozovnu se nám dnes nepodařilo identifikovat - změna názvu a sortimentu.
6) Antikvariát - Wilsonova ul. Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne.
7) IRIS, Na Marku Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne.
8) Zelenina Tšpon, Na Marku Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne
9) Potraviny Danny, Nádražní ulice. Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Sb...Provozovnu se nám dnes nepodařilo identifikovat - změna názvu a sortimentu.
10) Pivnice Haná, Šířava Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne
11) Prodejna obuvi Optická ul. Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bari¨era do dnešního dne
12) Maso uzeniny " Vitra" ul. F. Vaňka Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne
13) Ovoce zelenina " Rega" ul. F. Vaňka Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne
14) Prádlo, pletené zboží Optická ul. Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne
15) Restaurace Kopaniny Ok.Ú. 1735/95/Šl ze dne 28.2.1996 Nejsou na SÚ doklady, které by mohly být přezkoumány. Postupováno bude dle dle § 104 stavebního zákona. Bariera do dnešního dne
_________________________
Skupina VII - Objekty, kde Ok. Ú. při přezkumu naše podání zamítl či odložil , ale pak byla dodatečně architektonická bariéra odstraněna.

1) Kavárna Grand Husova ul, 2) Moravoklíč Jiráskova, 3) Velosport Žerotínovo nám 4) V.S.P. Mora Kramářova ul. 5) Prodejna Elektro, Husova ul 6) Telecom Šířava 27, nainstalována plošina 7)Prodejna 8) Prodejna nábytku - pasáž, Kratochvílova Prodejna a opravna elektrospotřebičů, Čechova ul, 9) TExtil nám TGM - častečně, v objektu dva zbytečné schody 10) Hračky, kočárky sklo , Kratochvílova ul. zpřístupněn koncem r. 2001 přes CK Global z Jiráskovy ul 11) OSSZ Bayerova - výtah v r. 2001 12) Potraviny JASO TGM 13) Poliklinika Smetanova, - vchod dvorem 14) Avanto - oděvy, Jiráskova ul. asi od r. 2000 - 15) Potraviny - nák. centrum Šířava 16)Kancelářský nábytek U Výstaviště. 17)Lipcentrum Ovoce, zelenina - U výstaviště 18)Textil BXM Škodova 19) Darka - Míša a Vzorkové studio nábytku Wilsonova 10, 20)EMOS Nám. TGM,2O) Tina Pod valy, 21)ČSOB Čechova - instalace plošiny. 21) Restaurace Pivovar " ANTES",
22) Prodejna nábytku - pasáž, Kratochvílova, 23) Bufet Městský dům - zpřístupněn v 2/2002. 24)Prodejna MORA, Kramářova ul. 24) Videopůjčovna - Havlířkova č. 24, 25) BEST PORT Za mlýnem,26) BELLUS Wilsonova ul, 24) Mě.Ú. Odbor majetku Blahoslavova, přístupný z TGM, 27) Hračky, bižuterie , TGM
28) KTV kožená galanterie, Wilsonova ul, 30) Dallas K+ Zmode TGM - zpřístupněno 2/2002 31) GRAMO ZINK Žerotínovo nám, 32) Trafika TGM 33) Stavební keramika, Ztracená ul.

_______________________

Skupina VIII. -  Objekty, kde bylo Ok.Ú. uznáno pochybení, bylo konstatováno porušení vyhl. 53/1985 Sb.. a bylo dosaženo nápravy

Z 219 podání dle § 65 správního řádu došlo přezkumem kolaudačních rozhodnutí referátem regionálního rozvoje Ok.Ú. Přerov k odstranění bariéry u dvou objektů ( jedna provozovna odstranila schodek, banka nainstalovala plošinu).

a) Na úrovni MH ČR

Prodejna 3 stars Wilsonova ul. nejprve přezkumný orgán rozkodnutím čř RR/1612/95/Šl ze dne 21.9.1995 naše podání odložil a posléze 25.4.1996 pod srejným j.č. zrušil. Objekt je nyní přístupný

b) Na úrovni Ok.Ú. Přerov :

IPB Kratochvílova ul.
podnět uznán Ok.Ú. důvodný a rozhodnutí SÚ zrušeno, dne 19.4.1996 RR/vl.773/1711/96/ŠlObjekt přístupný plošinou.
_________________________
Skupina IX. - Objekty, kde Ok.Ú. označil kolaudační rozhodnutí SÚ jako nezákonné a přesto nebylo dosaženo nápravy. Zrušující rozhodnutí následně znovu zrušilo MH ČR . Všechny jsou v provozu. Ani jeden objekt není přístupný.

1) Komerční banka - ul.Kratochvílova a Palackého. Ok.ú. dne 3.7.1995 pod Č.j. RR/1699/95/Šl zrušil kolaudační rozhodnutí Mě.Ú. - SÚ 4199/92- 332/7- 626 - Šl/Chá ze dne 29.12.1992. Toto rozhodnutí přetkumného orgánu následně zrušilo MH ČR. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
2) Prodejna výpočetní techniky, Havlíčkova ul. Ok.ú. dne 26.6.1995pod Č.j. RR/1574/94-95/Šl zrušil kolaudační rozhodnutí Mě.Ú. - SÚ 3165/94 ze dne 14.09.1994. Toto rozhodnutí přetkumného orgánu následně zrušilo MH ČR. Objekt do dnešního dne nepřístupný, nicméně momentálně není pronajatý.
3) Prodejna automobilů, doplňků a příslušenství FELIA Šířava 325 Ok.ú. dne 24.10.1995 pod Č.j. RR/1556/95/Šl zrušil kolaudační rozhodnutí Mě.Ú. - SÚ 2168/94 SÚ ze dne 28.6.1994. Toto rozhodnutí přetkumného orgánu následně zrušilo MH ČR. Objekt do dnešního dne nepřístupný.
4) Potraviny TONES , Žerotínovo nám. 27 Ok.ú. dne 26.6..1995 pod Č.j. RR/1674/94-95/Šl zrušil kolaudační rozhodnutí Mě.Ú. - SÚ SÚ 226/94 - SÚ ze dne 17.8.1994. Toto rozhodnutí přetkumného orgánu následně zrušilo MH ČR. Objekt do dnešního dne nepřístupný, asi v 2000 posléze rozdělen na dvě provozovny, Drogerie Racek, schody, zvonek, který krátce po kolaudaci zmizel.


Skupina X. - Skupina objektů kde náš podnět byl nedůvodný

1) Domstav Polní ulice podnět nedůvodný, bezbarierový přístup vchodem z nádvoří
2) Česká pojišťovna Dr. Skaláka 13 -bezbarierový přístup poté označen, objekt jiným vhodem přístupný.
_______________

Skupina XI. -  Skupina objektů, kde Ok.Ú. v přezkumném rozhodnutí neuvádí přesnou adresu a objektu a nám se v březnu 2002 již nepodařilo provozovnu identifikovat - změna názvu a sortimentu prodávaného zboží.

1) RANO, Žerotínovo nám 2) AVANTO Jiráskova ul, 3) Zelenina VEGA Žerotínovo nám., 4) BYTAS Mostní ulice. 5) IT MARKET Blahoslavova ul. 5). Potraviny DANNY, Kramářova ul. 6) ADMIRAL ZEKA Jiráskova 7)Potraviny MOVEX Purkyňova, 8) Ergonom Havlíčkova ul. 9) A BONET oděvy, Wilsonova ul. 9) H.B.CLUB Jiráskova, 10) Second Hand Kramářova