Upozornění ředitele odboru stavebního řádu ministerstva na nutnost dodržování 

vyhl. 53/1985 Sb.