Poděkování:

Dovolte nám, abychom poděkovali panu doc. JUDr. Pavlu Šturmovi, DrSc. vedoucímu Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK Praha za profesionální přístup během právního zastupování.

Dále bychom rádi poděkovali všem známým i neznámým lidem, kteří nám ústně, telefonicky, písemně či jakkoli jinak vyjadřovali podporu a zejména těm z nich, kteří nás podpořili veřejně ve sdělovacích prostředcích ještě před rozhodnutím Evropského soudu o naší stížnosti.

Také bychom chtěli poděkovat všem novinářům, kteří o problematiku architektonických bariér projevili zájem a ještě jednou se jim omluvit za skutečnost, že do rozhodnutí o stížnosti Evropským soudem nebylo možno poskytovat k věci informace.

Na závěr bychom chtěli říci, že jsme se o problematiku architektonických bariér zajímali intenzivněji v letech 1995 - 1996 a tehdy po vyčerpání všech vnitrostátních prostředků nápravy a po odeslání stížností k ESLP ve Štrasburku jsme se v této oblasti prakticky přestali angažovat a nyní se již věnujeme jiným záležitostem. Zveřejněním našeho stanoviska na webových stránkách jsme podle našeho názoru poskytli médiím všechny podstatné informace o meritu sporu a nepovažujeme za potřebné ani účelné se k věci dále osobně pro sdělovací prostředky vyjadřovat. Děkujeme za pochopení.