Ani jedna žádost o přezkum kolaudačního rozhodnutí, které J. Zehnalová spolu s Okresním výborem Svazu pro životní prostředí zdravotně postižených v r. . 1995 nenapadala výstavbu chodníků a komunikací. I výstavba chodníků měla v Přerově svůj vývoj:

1) Do roku 1995 byla drtivá většina chodníků byla uváděna do provozu s architektonickou bariéroü.

   

2) Po podání podnětů v r. 1995 byla zprvu tendence řešit bezbarierovost pomocí betonových nájezdů, které nechali dodatečně přidělat k chodníkům.

3) Posléze byly budovány nájezdy, které sklonem neodpovídaly vyhlášce a pro vozíčkáře byly sjízdné s rizikem pádu a pro těžce tělesně postižené na elektrickém vozíku byly prakticky nesjízdné.

4) Po povodních v r. 1997 se v rámci rekonstrukce centra města objevují nájezdy respektující bezbarierovost tak, jak ji od r. 1985 ukládala vyhláška č. 53/1985 Sb.