Přesto, že zákon 43/1974 Sb. zakazuje nevydat stavební povolení a kolaudační rozhodnutí u staveb které nesplňují požadavky pro přístup osobám se sníženou schopností pohybu, vybrali jsme namátkou pro ilustraci provozovny, které byly za doby jeho platnosti ( po r. 1997) nově postaveny či u nich byl nově zřízen vstup, příp. byly prováděny stavební úpravy u kterých se měnil vzhled stavby, což podléhá stavebnímu řízení.


1) Prodejna Hubertka nově postavena, parfumerie zřízena v místě, kde do té doby žádná provozovna nikdy nebyla.

2) U provozovny zřízen nový vchod v místech, kde před tím žádný nebyl:


3) Čerpací stanice u PSP Přerov a také tam nově zřízená prodejna Autosport mají sice z chodníku vzorně vybudovaný bezbariérový přístup, ale nově vybudovaný  chodník je bariérový  - což způsobuje nepřístupnost obou provozoven.

4) Provozovny u kterých proběhlo v nedávné době stavební řízení ukončené kolaudací, nebo s přihlédnutím k tomu, že se měnil vzhled stavby takové řízení mělo být provedeno a měl být zohledněn bezbariérový vstup.

   


5) Byla provedena kolaudace a objekt byl jako bariérový uveden v 5/2002 do užívání s architektonickou barierou.

6) Prodejna byla nově adaptována, provozovna je v 5/2002 nabízena k pronájmu Bezbariérovost nebyla řešena.