Dne 31.1.2003  si čtenáři  Novém Přerovsku přečetli  následující článek:

 

 

          Nezjišťovali jsme,  v kolika městech na střední Moravě jezdí bezbariérové autobusy, ale již  tvrzení v první větě článku: „ první autobus pro vozíčkáře na střední Moravě začal od poloviny prosince sloužit pohybově postiženým lidem v Přerově“, je nutno označit jako nesmysl a jako takový je potřeba ho  odmítnout. Absurdní je ostatně i věta závěrečná:  „ Po Opavě je Přerov teprve druhým městem na střední Moravě, kde lidé s tělesným postižením mohou využívat speciální hromadný prostředek“. Když pomineme skutečnosti,  že Opava leží nikoli na střední,  ale na   Moravě  severní,  a  že poslední věta   článku popírá větu první,  tak neoddiskutovatelným  faktem je, že   např.  v sousední Olomouci  využívají  vozíčkáři  autobusy MHD již   deset let. Toto potvrzuje  i text E – mailu,  který jsme v únoru 2003  od známého vozíčkáře z Olomouce obdrželi:

 

 

Milí Zehnalovi,

zdravím Vás z Olomouce a omlouvám se, že odpovídám až dnes. Autobusy s plošinami -  tzv. linka BARIÉRA (41) - jezdí v Olomouci cca 10 let. Zpočátku to byly běžné městské autobusy KAROSA se zvedacím zařízením které obsluhoval průvodce a pomáhal vozíčkáři při vstupu a výstupu z autobusu. Později - tak po dvou/třech letech - DPMO nakoupil dva malé autobusky s šikmou plošinou pro nájezd pasažérů. Pomoc průvodce (zaměstnanec DPMO) v autobusech na lince 41 zůstala zachována. Přibyla ještě linka 42, která jezdí v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci a přiváží a odváží pacienty (včetně vozíčkářů) na zastávku autobusů na Brněnské ulici (anebo na tramvaje  - zde linka č. 1 je nízkopodlažní tramvaj, přístupná vozíčkářům /nejlépe s doprovodem, protože obsluha průvodce DPMO není permanentně zajištěna, ale v případě potřeby by určitě pomohl řidič tramvaje/. V autobuse 42 asi také není průvodce. Nevím - ještě jsem s ním nejel. Protože jsem už delší dobu nejel ani BARIÉROU nevím zda má DPMO jeden nebo dva upravené autobusy KAROSA /možná, že jeden prodali/ ale  dva malé autobusky s nájezdovou rampou mají určitě. Bezbariérové autobusy tedy jezdí na dvou linkách (41,42) a na jedné lince je nasazena nízkopodlažní tramvaj (1).

Zdraví Vás všechny              

                                                              Franta