Stanovisko manželů Zehnalových

 ke stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Architektonické bariery v Přerově i jinde.

 

 

"Je skutečností, že vlivem dlouhodobého neřešení problematiky bezbariérového životního prostředí jsou objekty občanské vybavenosti, tj. obchody, provozovny služeb, zdravotnická a kulturně společenská zařízení, doprava a další objekty zcela nepřístupné těžce pohybově postiženým občanům. V roce 1985 byl  vydán     v naší republice zákonný předpis, který ukládá účastníkům výstavby stavět bez architektonických bariér, avšak jak prokazují závěry p r ů b ě ž n ý c h  prověrek staveb v České republice, nebyl tento zákonný předpis u naprosté jejich většiny dodržen. Proto také otázka integrace zdravotně postižených v otázce bydlení je    s ohledem na existenci bariérového okolí velmi složitá, neboť postižený sice užívá byt zvláštního určení, ale jeho pohyb končí prakticky na hranici tato upraveného objektu."

Maxa a Skopec (1994) - " Stavby bez architektonických bariér"